ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้

ครูสังคีตดอทคอม

KruSangkeed.com

มุมศิลปิน

ที่ปรึกษา
อาจารย์พิเชฏฐ์ ศุขแพทย์
(เลขาธิการ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
อาจารย์ณรงค์ สมิทธิธรรม
(อดีตหัวหน้าภาควิชาดนตรีศึกษา วค.ลำปาง)
ดร.ประเสริฐ ขุนทองจันทร์
(อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี มรภ.ภูเก็ต)
ผศ.ประภาส  ขวัญประดับ
(อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี มรภ.สงขลา)

คณะทำงาน
ชาติชาย  ชนชีวัฒน์
ไกรทอง ณ ลำปาง
ธีระพงศ์ ดำรงค์พรพิชัย
สุรศักดิ์  ครุฑเพชร
อนุสิทธิ์ บุญวงศ์
ชยุติ  ชนชีวัฒน์