ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้

KruSangkeed.com

Friendly Links

krumontree200x75
isangate com 200x75
easyhome
ppor 200x75
isangate net 200x75

Visitor Counter

ที่ปรึกษา
อาจารย์พิเชฏฐ์ ศุขแพทย์
(เลขาธิการ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
อาจารย์ณรงค์ สมิทธิธรรม
(อดีตหัวหน้าภาควิชาดนตรีศึกษา วค.ลำปาง)
ดร.ประเสริฐ ขุนทองจันทร์
(อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี มรภ.ภูเก็ต)
ผศ.ประภาส  ขวัญประดับ
(อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี มรภ.สงขลา)

คณะทำงาน
ชาติชาย  ชนชีวัฒน์
ไกรทอง ณ ลำปาง
ธีระพงศ์ ดำรงค์พรพิชัย
สุรศักดิ์  ครุฑเพชร
อนุสิทธิ์ บุญวงศ์
ชยุติ  ชนชีวัฒน์