ยุคสมัยดนตรีตะวันตก

 

 

 

 

2. ยุครีเนซองค์ (Renaissance Period)

                    เป็นดนตรีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 (ราว ค.. 1450-1600) การสอด
ประสาน
(Polyphony)
 
ยังเป็นลักษณะของเพลงในยุคนี้โดยมีการล้อกันของแนวทำนอง
เดียวกัน 
(Imitative style)ลักษณะบันไดเสียงเป็นแบบโหมด(Modes)  ยังไม่นิยมแบบ
บันไดเสียง
(Scales)  การประสานเสียงเกิดจากแนวทำนองแต่ละแนวสอดประสานกัน  
มิได้เกิดจากการใช้คุณสมบัติของคอร์ด   ลักษณะของจังหวะมีทั้งเพลงแบบมีอัตราจังหวะ  
และไม่มีอัตราจังหวะ    ลักษณะของเสียงเกี่ยวกับความดังค่อย   ยังมีน้อยไม่ค่อยพบ   
ลักษณะของเพลงมีความนิยมพอๆกัน  ระหว่างเพลงร้องและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี  
เริ่มมีการผสมวงเล็กๆ เกิดขึ้น นักดนตรีที่ควรรู้จักคือ จอสกิน
-เดอส์  เพรซ์  ปาเลสตรินา 
และเบิร์ด

 

 

 

เยาวชนชุมพรสร้างชื่อ 
วงดนตรีสตริงคอมโบ"หลานย่าชื่น"จากโรงเรียนศรียาภัยคว้ารางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  

 >> อ่านต่อ>> 


 

     "Song of the violin"
   

       

เพลง Song of the violin
ผู้ประพันธ์ ผศ.ประภาส ขวัญประดับ
ผู้เรียบเรียงเสียงประสานRondld Van Deurzen

กับความภาคภูมิใจเเละเป็นเกียรติเเก่เขากับโล่เกียรติคุณ
เพลงยอดเยี่ยม( ประเภทดนตรีคลาสสิค) รายการประกวดดนตรี
Tnter Continented Music Award 2021
เมืองลอสเเอนเจลิส รัฐเเคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา

 

 

 

                อัตลักษณ์ดอเรียน 6 th ในบทเพลงไทยลูกทุ่ง
 บความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อัตลักษณ์ดอเรียน 6 th ในเพลงไทยลูกทุ่ง
จำนวน 3 เพลงอัตลักษณ์ Dorian 6th คือ โน้ตขั้นที่ 6 ของโหมดดอเรียน ซึ่งเป็นโน้ตที่แสดงให้เห็น
บุคลิกของโหมดดอเรียนจึงเรียกขานกันว่า “Dorian 6th” เนื่องเพราะจุดตำแหน่งของโน้ตใน
ลำดับที่ 6ทำให้เสียงที่แปร่งออกมานั้นสะดุดหู อย่างชนิดที่ทำให้รู้สึก “ชวนฟัง” แสดงให้
เห็นถึงลักษณะเฉพาะในสุ้มเสียงแบบดอเรียนออกมาอย่างชัดเจน การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพลงไทยลูกทุ่งรวมถึงแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจาก เอกสาร
หนังสือ บทความ ผลงานวิจัย
    >> Read more>>                                                                                                                                                โดย...ดร.กำจร กาญจนถาวร


 สาระดนตรี

 เครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรีสากล  การฝึกขับร้อง  แตรสยาม
พิณเพี๊ยะ
 ขลุ่ยไทย
 เพี๊ยะ หรือ เปี๊ยะ