ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้

ครูสังคีตดอทคอม

KruSangkeed.comเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย มีเอกลักษณ์และรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย ที่น่าสนใจควรศึกษาได้แก่...

Read More

เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากลจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะของวัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือตามหน้าที่ในการบรรเลง

Read More

การฝึกขับร้อง

ซาวด์ฝึกขับร้อง .................................... ขอขอบคุณครูกรด โรงเรียนทุ่งสง นำเสนอโดย ผอ.พงศ์

Read More

แตรสยาม

หนังสือทรงคุณค่า "แตรสยาม" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล .............................ผอ.พงศ์...

Read More

มุมศิลปิน

สศว.มร.ลป. ร่วมงาน "มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” ในประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2565
LPRU News : เทื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก”ในประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2565 ณ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
 
ทั้งนี้ อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นผู้ออกแบบการแสดงตีก๋องปู่จา โดยมีชื่อชุดการแสดง “มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” ร่วมกับครูก๋องปู่จา จาก 13 อำเภอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ โดยเป็นการรวมเยาวชน คนตีก๋องปู่จามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา จำนวน 117 ชุด ร่วมบูรณาการสืบสานการอนุรักษ์การตีก๋องปู่จาในครั้งนี้ โดยมีจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว
โดยได้แบ่งการแสดง "มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” เป็น 4 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 "เบิกฟ้าลำปาง เขลางค์นคร" องก์ที่ 2 "ก๋องปู่จา ชุ่ม(จุ้ม)ฟ้า อาลัมพางค์นคร" องก์ที่ 3 “สลุงหลวง ก๋องปู่จา คำนบมิ่งฟ้า ไหว้สา พญาเมือง ” และองก์ที่ 4 "2 ทศววรษแห่งการอนุรักษ์ก๋องปู่จานครลำปาง"