ชาวชุมพรได้ปลื้ม เมื่อวงสตริงคอมโบ้ "หลานย่าชื่น" ของโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่๔ ซึ่งจัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี "วงหลานย่าชื่น"จัดว่าเป็นวงดนตรีที่มีความสามารถสูงวงหนึ่ง ผ่านการแข่งขันระดับประเทศมามากมายหลายรายการ โดยการฝึกซ้อม ควบคุมวงโดยครูจอม กรองเห็น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรียาภัย และอำนวยการวงเบื้องหลังความสำเร็จคือ ผอ.นวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน

S__778438.jpgS__778442.jpg                                                                                                                                                                                                                                           
สมาชิกวง"หลานย่าชื่น"
1. นายพชรพล จันทรธนู Guitar / Voice
2. นายโภคิน รอดนาโพธื์ Guitar 
3. นางสาวณัฐชยา วิชัยดิษฐ์ Keyboad
4. นางวาวโสภิดา ไสรินทร์ Bass
5. นายเอกพงษ์ ฉิมวารี Drums
6. นางสาวพัชชา สุวพิศ Voice
7. นายจอม  กรองเห็น  ครูผู้ควบคุมวง