ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้

KruSangkeed.comเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย มีเอกลักษณ์และรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย ที่น่าสนใจควรศึกษาได้แก่...

Read More

เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากลจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะของวัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือตามหน้าที่ในการบรรเลง

Read More

การฝึกขับร้อง

ซาวด์ฝึกขับร้อง .................................... ขอขอบคุณครูกรด โรงเรียนทุ่งสง นำเสนอโดย ผอ.พงศ์

Read More

แตรสยาม

หนังสือทรงคุณค่า "แตรสยาม" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล .............................ผอ.พงศ์...

Read More

Friendly Links

krumontree200x75
isangate com 200x75
easyhome
ppor 200x75
isangate net 200x75

Visitor Counter

ชาวชุมพรได้ปลื้ม เมื่อวงสตริงคอมโบ้ "หลานย่าชื่น" ของโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่๔ ซึ่งจัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี "วงหลานย่าชื่น"จัดว่าเป็นวงดนตรีที่มีความสามารถสูงวงหนึ่ง ผ่านการแข่งขันระดับประเทศมามากมายหลายรายการ โดยการฝึกซ้อม ควบคุมวงโดยครูจอม กรองเห็น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรียาภัย และอำนวยการวงเบื้องหลังความสำเร็จคือ ผอ.นวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน

S__778438.jpgS__778442.jpg                                                                                                                                                                                                                                           
สมาชิกวง"หลานย่าชื่น"
1. นายพชรพล จันทรธนู Guitar / Voice
2. นายโภคิน รอดนาโพธื์ Guitar 
3. นางสาวณัฐชยา วิชัยดิษฐ์ Keyboad
4. นางวาวโสภิดา ไสรินทร์ Bass
5. นายเอกพงษ์ ฉิมวารี Drums
6. นางสาวพัชชา สุวพิศ Voice
7. นายจอม  กรองเห็น  ครูผู้ควบคุมวง