ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้

KruSangkeed.comเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย มีเอกลักษณ์และรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย ที่น่าสนใจควรศึกษาได้แก่...

Read More

เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากลจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะของวัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือตามหน้าที่ในการบรรเลง

Read More

การฝึกขับร้อง

ซาวด์ฝึกขับร้อง .................................... ขอขอบคุณครูกรด โรงเรียนทุ่งสง นำเสนอโดย ผอ.พงศ์

Read More

แตรสยาม

หนังสือทรงคุณค่า "แตรสยาม" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล .............................ผอ.พงศ์...

Read More

Friendly Links

krumontree200x75
isangate com 200x75
easyhome
ppor 200x75
isangate net 200x75

Visitor Counter

สศว.มร.ลป. ร่วมงาน "มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” ในประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2565
LPRU News : เทื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก”ในประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2565 ณ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
 
ทั้งนี้ อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นผู้ออกแบบการแสดงตีก๋องปู่จา โดยมีชื่อชุดการแสดง “มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” ร่วมกับครูก๋องปู่จา จาก 13 อำเภอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ โดยเป็นการรวมเยาวชน คนตีก๋องปู่จามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา จำนวน 117 ชุด ร่วมบูรณาการสืบสานการอนุรักษ์การตีก๋องปู่จาในครั้งนี้ โดยมีจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว
โดยได้แบ่งการแสดง "มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” เป็น 4 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 "เบิกฟ้าลำปาง เขลางค์นคร" องก์ที่ 2 "ก๋องปู่จา ชุ่ม(จุ้ม)ฟ้า อาลัมพางค์นคร" องก์ที่ 3 “สลุงหลวง ก๋องปู่จา คำนบมิ่งฟ้า ไหว้สา พญาเมือง ” และองก์ที่ 4 "2 ทศววรษแห่งการอนุรักษ์ก๋องปู่จานครลำปาง"
  

ชาวชุมพรได้ปลื้ม เมื่อวงสตริงคอมโบ้ "หลานย่าชื่น" ของโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่๔ ซึ่งจัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี "วงหลานย่าชื่น"จัดว่าเป็นวงดนตรีที่มีความสามารถสูงวงหนึ่ง ผ่านการแข่งขันระดับประเทศมามากมายหลายรายการ โดยการฝึกซ้อม ควบคุมวงโดยครูจอม กรองเห็น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรียาภัย และอำนวยการวงเบื้องหลังความสำเร็จคือ ผอ.นวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน

S__778438.jpgS__778442.jpg                                                                                                                                                                                                                                           
สมาชิกวง"หลานย่าชื่น"
1. นายพชรพล จันทรธนู Guitar / Voice
2. นายโภคิน รอดนาโพธื์ Guitar 
3. นางสาวณัฐชยา วิชัยดิษฐ์ Keyboad
4. นางวาวโสภิดา ไสรินทร์ Bass
5. นายเอกพงษ์ ฉิมวารี Drums
6. นางสาวพัชชา สุวพิศ Voice
7. นายจอม  กรองเห็น  ครูผู้ควบคุมวง

 

 

The Saxy Jao Lakorn 
วงดนตรี The Saxy Jao Lakorn
เป็นวงดนตรี ควอเต็ท ประเภทเครื่องลมไม้ (Woodwind Quartet) แบบเดียวกับ
วงแชมเบอร์ มิวสิค(Chamber Music) ภายใต้การริเริ่มและนำทีมโดยท่านอาจารย์ณรงค์ สมิทธิธรรม อดีตหัวหน้า
ภาควิชาดนตรีศึกษาวิทยาลัยครูลำปางนอกจากท่านจะมีความสามารถด้านปฏิบัติดนตรีสากลอันเป็นเลิศแล้วท่าน
ยังสามารถเรียบเรียงบทเพลงต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม หลังจากเกษียณอายุราชการท่านได้อุทิศตนเพื่องานศิลป
วัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง วงดนตรี The Saxy Jao Lakorn เป็นการรวมตัวของนักดนตรีจากหลายสาขา หลายเครื่อง
ดนตรี ที่มีความรักและชื่นชอบในแซกโซโฟน อันประกอบด้วย >> Read more <<


 • รรณยศ มิตรานนท์ (ต๊อด)
           เกิดเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2492ในตระกูลดนตรี ภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร
  การศึกษา เริ่มจาก ชั้นประถมที่โรงเรียน ดำเนินศึกษา ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แล้วไป
  ต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง ด้านครอบครัว เป็นบุตรคน
  ที่ 3 จากพี่น้อง 5 คนของ นายไมตรี และ นางถวิล มิตรานนท์ สมรสกับ คุณ
  นงลักษณ์ แซ่ล้อ มีธิดา 2 คน นส.ภัทราพร และ นส.กนกพรรณ มิตรานนท์ ใน
  เส้นทางสายดนตรีเริ่มมีความสนใจในดนตรีเมื่อครั้งศึกษาอยู่ที่ รร.วัดสุทธิฯใน
  ช่วงมัธยมศึกษาตอนกลางซึ่งวงดุริยางค์มีชื่อเสียงมาก แต่ไม่มีโอกาสได้เข้า
  ร่วมเล่นด้วยเพราะทางบ้านไม่อนุญาต จนกระทั่งปี 2505 ทางบ้านได้ตั้งวงดนตรี
  ขึ้นโดยการนำของพี่ชายคนโตและเพื่อนๆ เลยยิ่งทำให้จิตใจฮึกเหิม ติดตามดู
  พวกพี่ๆแล้วแอบมาฝึกโดยไม่มีตำรา อาศัยครูพักลักจำฝึกฝนจนสามารถขึ้นเวที
  ได้ 
  >>อ่านต่อ<<

ยุคสมัยดนตรีตะวันตก

 

 

 

 ยุคบาโรค (Baroque Period)
        เป็นยุคของดนตรีในระหวา่งศตวรรษที่17-18 (ราว ค.ศ. 1600-1750)การสอดประสาน
  เป็นลักษณะที่พบได้เสมอในปลายยุคช่วงต้นยุค มีการใช้ล้กษณะการใส่เสียงประสาน
 (Homophony) เริ่มนิยมการใช้เสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ แทนการใช้โหมดต่างๆ การ
 ประสานเสียงมีหลักเกณฑ์เป็นระบบ มีการใช้เสียงหลัก(Tonal canter)อัตราจงัหวะเป็นสิ่ง
 สำคัญของบทเพลง การใช้ลักษณะของเสียงเกี่ยวกับความดังค่อย เป็นลักษณะของความ
 ดัง-ค่อยมากกว่าจะใช้ลักษณะค่อยๆ ดังขึ้นหรือค่อยๆลง (Crescendo, diminuendo)ไม่มี
 ลักษณะของความดังค่อยอย่างมาก(Fortissimo, pianisso) บทเพลงบรรเลงด้วยเครื่อง
 ดนตรีเป็นที่นิยมมากขึ้นบทเพลงร้องยังคงมีอยู่และเป็นทีนิยมเช่นกัน นิยมการนำวงดนตรี
 เล่นผสมกับการเล่นเดี่ยวของกลุ่ม เครื่องดนตรี2-3 ชิ้น(Concertogrosso) นักดนตรีที่ควร
 รู้จัก คือ มอนเมแวร์ดี คอเรลลี 
วิวัลดี บาค ฮันเดล


 


 

     "Song of the violin"
   

       

เพลง Song of the violin
ผู้ประพันธ์ ผศ.ประภาส ขวัญประดับ
ผู้เรียบเรียงเสียงประสานRondld Van Deurzen

กับความภาคภูมิใจเเละเป็นเกียรติเเก่เขากับโล่เกียรติคุณ
เพลงยอดเยี่ยม( ประเภทดนตรีคลาสสิค) รายการประกวดดนตรี
Tnter Continented Music Award 2021
เมืองลอสเเอนเจลิส รัฐเเคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา

 

 

 


                อัตลักษณ์ดอเรียน 6 th ในบทเพลงไทยลูกทุ่ง
 บความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อัตลักษณ์ดอเรียน 6 th ในเพลงไทยลูกทุ่ง
จำนวน 3 เพลงอัตลักษณ์ Dorian 6th คือ โน้ตขั้นที่ 6 ของโหมดดอเรียน ซึ่งเป็นโน้ตที่แสดงให้เห็น
บุคลิกของโหมดดอเรียนจึงเรียกขานกันว่า “Dorian 6th” เนื่องเพราะจุดตำแหน่งของโน้ตใน
ลำดับที่ 6ทำให้เสียงที่แปร่งออกมานั้นสะดุดหู อย่างชนิดที่ทำให้รู้สึก “ชวนฟัง” แสดงให้
เห็นถึงลักษณะเฉพาะในสุ้มเสียงแบบดอเรียนออกมาอย่างชัดเจน การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพลงไทยลูกทุ่งรวมถึงแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจาก เอกสาร
หนังสือ บทความ ผลงานวิจัย
    >> Read more>>                                                                                                                                                โดย...ดร.กำจร กาญจนถาวร


 สาระดนตรี

 เครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรีสากล  การฝึกขับร้อง  แตรสยาม
พิณเพี๊ยะ
 ขลุ่ยไทย
 เพี๊ยะ หรือ เปี๊ยะ