ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้

ครูสังคีตดอทคอม

KruSangkeed.comเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย มีเอกลักษณ์และรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย ที่น่าสนใจควรศึกษาได้แก่...

Read More

เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากลจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะของวัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือตามหน้าที่ในการบรรเลง

Read More

การฝึกขับร้อง

ซาวด์ฝึกขับร้อง .................................... ขอขอบคุณครูกรด โรงเรียนทุ่งสง นำเสนอโดย ผอ.พงศ์

Read More

แตรสยาม

หนังสือทรงคุณค่า "แตรสยาม" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล .............................ผอ.พงศ์...

Read More

มุมศิลปิน

สศว.มร.ลป. ร่วมงาน "มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” ในประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2565
LPRU News : เทื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก”ในประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2565 ณ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
 
ทั้งนี้ อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นผู้ออกแบบการแสดงตีก๋องปู่จา โดยมีชื่อชุดการแสดง “มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” ร่วมกับครูก๋องปู่จา จาก 13 อำเภอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ โดยเป็นการรวมเยาวชน คนตีก๋องปู่จามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา จำนวน 117 ชุด ร่วมบูรณาการสืบสานการอนุรักษ์การตีก๋องปู่จาในครั้งนี้ โดยมีจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว
โดยได้แบ่งการแสดง "มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” เป็น 4 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 "เบิกฟ้าลำปาง เขลางค์นคร" องก์ที่ 2 "ก๋องปู่จา ชุ่ม(จุ้ม)ฟ้า อาลัมพางค์นคร" องก์ที่ 3 “สลุงหลวง ก๋องปู่จา คำนบมิ่งฟ้า ไหว้สา พญาเมือง ” และองก์ที่ 4 "2 ทศววรษแห่งการอนุรักษ์ก๋องปู่จานครลำปาง"
  

ชาวชุมพรได้ปลื้ม เมื่อวงสตริงคอมโบ้ "หลานย่าชื่น" ของโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่๔ ซึ่งจัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี "วงหลานย่าชื่น"จัดว่าเป็นวงดนตรีที่มีความสามารถสูงวงหนึ่ง ผ่านการแข่งขันระดับประเทศมามากมายหลายรายการ โดยการฝึกซ้อม ควบคุมวงโดยครูจอม กรองเห็น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรียาภัย และอำนวยการวงเบื้องหลังความสำเร็จคือ ผอ.นวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน

S__778438.jpgS__778442.jpg                                                                                                                                                                                                                                           
สมาชิกวง"หลานย่าชื่น"
1. นายพชรพล จันทรธนู Guitar / Voice
2. นายโภคิน รอดนาโพธื์ Guitar 
3. นางสาวณัฐชยา วิชัยดิษฐ์ Keyboad
4. นางวาวโสภิดา ไสรินทร์ Bass
5. นายเอกพงษ์ ฉิมวารี Drums
6. นางสาวพัชชา สุวพิศ Voice
7. นายจอม  กรองเห็น  ครูผู้ควบคุมวง

 

ตะโพน

 

 

ตะโพน เป็นเครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนัง ตัวตะโพนทำด้วยไม้สักหรือไม้ขนุน 
เรียกว่า หุ่น ขุดแต่งให้เป็นโพรงภายใน ขึ้นหนัง 2 หน้า ดึงด้วยสายหนังโยง
เร่งเสียงเรียกว่า หนังเรียด หน้าใหญ่มีความกว้างประมาณ 25 ซม เรียกว่า
หน้าเท่ง ติดหน้าด้วยข้าวสุกบดผสมกับขี้เถ้าเพื่อถ่วงเสียง อีกหน้าหนึ่งเล็กกว่า
มีขนาดประมาณ 22 ซม เรียกว่า หน้ามัด ตัวกลองยาวประมาณ 48 ซม รอบ ๆ
ขอบหนังที่ขึ้นหน้า ถักด้วยหนังที่ตีเกลียวเป็นเส้นเล็กๆ เรียกว่า ไส้ละมาน
แล้วจึงเอาหนังเรียดร้อยในช่วงของไส้ละมานทั้งสองข้าง โยงเรียงไปโดยรอบ
จนมองไม่เห็นไม้หุ่น มีหนังพันตรงกลางเรียกว่า รัดอก ข้างบนรัดอกทำเป็น
หูหิ้วและมีเท้ารองให้ ตัวตะโพนวางนอนอยู่บนเท้า ใช้ฝ่ามือซ้ายขวาตีได้ทั้ง
สองหน้า ใช้สำหรับประกอบจังหวะผสมอยู่ในวงปี่พาทย์ ทำหน้าที่กำกับจังหวะ
หน้าทับต่าง ๆ

ตะโพนนี้ ถือเป็นบรมครูทางดุริยางคศิลป์ นับว่าพระประโคนธรรพ เป็นครูตะโพน เมื่อจะเริ่มการบรรเลง จะต้องนำดอกไม้
ธูปเทียนบูชาตะโพนก่อนทุกครั้ง และถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมา เหตุที่ต้องกราบใหว้บูชาก็เพราะตะโพนเป็นเครื่องดนตรีที่
บรรเลงร่วมกับ สังข์ บัณเฑาะว์ และ มโหระทึก ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำองค์ของเทพเจ้า และสมมุติเทพ ดังนี้คือ สังข์ประจำ
พระองค์พระนารายณ์และพระอินทร์ บัณเฑาะว์ ประจำองค์พระอิศวร มโหระทึกเป็นเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบพระอิศริยยศ|
องค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสมมุติเทพส่วนตะโพนนั้นเป็นกลองที่พระคเณศได้เป็นผู้ตีเป็นคนแรก ดังนั้น ตะโพนเมื่อนำมา
ร่วมบรรเลงในวงปี่พาทย์ จึงถือเป็นบรมครูและทำหน้าที่กำกับหน้าทับต่างๆทั้งหมด

 อ้างอิง : วิกิพีเดีย

 

 

 

เยาวชนชุมพรสร้างชื่อ 
วงดนตรีสตริงคอมโบ"หลานย่าชื่น"จากโรงเรียนศรียาภัยคว้ารางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  

 >> อ่านต่อ>> 


 

     "Song of the violin"
   

       

เพลง Song of the violin
ผู้ประพันธ์ ผศ.ประภาส ขวัญประดับ
ผู้เรียบเรียงเสียงประสานRondld Van Deurzen

กับความภาคภูมิใจเเละเป็นเกียรติเเก่เขากับโล่เกียรติคุณ
เพลงยอดเยี่ยม( ประเภทดนตรีคลาสสิค) รายการประกวดดนตรี
Tnter Continented Music Award 2021
เมืองลอสเเอนเจลิส รัฐเเคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา

 

 

 

                อัตลักษณ์ดอเรียน 6 th ในบทเพลงไทยลูกทุ่ง
 บความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อัตลักษณ์ดอเรียน 6 th ในเพลงไทยลูกทุ่ง
จำนวน 3 เพลงอัตลักษณ์ Dorian 6th คือ โน้ตขั้นที่ 6 ของโหมดดอเรียน ซึ่งเป็นโน้ตที่แสดงให้เห็น
บุคลิกของโหมดดอเรียนจึงเรียกขานกันว่า “Dorian 6th” เนื่องเพราะจุดตำแหน่งของโน้ตใน
ลำดับที่ 6ทำให้เสียงที่แปร่งออกมานั้นสะดุดหู อย่างชนิดที่ทำให้รู้สึก “ชวนฟัง” แสดงให้
เห็นถึงลักษณะเฉพาะในสุ้มเสียงแบบดอเรียนออกมาอย่างชัดเจน การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพลงไทยลูกทุ่งรวมถึงแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจาก เอกสาร
หนังสือ บทความ ผลงานวิจัย
    >> Read more>>                                                                                                                                                โดย...ดร.กำจร กาญจนถาวร


 สาระดนตรี

 เครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรีสากล  การฝึกขับร้อง  แตรสยาม
พิณเพี๊ยะ
 ขลุ่ยไทย
 เพี๊ยะ หรือ เปี๊ยะ